PONDELOK  

1h . M : prosím, precvičujte neustále sčítanie a odčítanie dvoch dvojcíferných čísel s prechodom cez základ desať (napr. : 56+  38,72 - 37 )

2h. SJL/G: Delenie slabík= poznať previdlá + prosím, každý deň napísať 1 diktát ( 5 viet ) , priniesť do školy na podpis

3h. SJL/Č:vedieť : čo je verš, ilustrácia, ilustrátor, literárna postava

4h. VV : 

5h. ETV/NBV:

 


UTOROK  

 

 


STREDA   

 

 


ŠTVRTOK

 


PIATOK   


1h:M: opakovanie zo zbierky úloh

2h:TV: deň športu - beh

3h:SJL/G: opakovanie mäkké slabiky

4h:ANJ:

5h:SJL/Č:

6h:IFV:


Kontakt

Vych. : Radomíra Polláková 0911 249 595

Mgr. Vladimíra Padová
Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101
https://www.zsphorova.sk/
0566422838


Tr. uč. : Vladimíra Padová
0918 904 172