Hodnotenie

Stupnica hodnotenie písomných prác:
 
100% - 90% = 1
  89% - 75% = 2
  74% - 50% = 3
  49% - 30% = 4
  29% -  0%  = 5
 
Stupnica na hodnotenie diktátov :
 

0 - 2 chyby =  1

3 - 4 chyby =  2

5 - 7 chýb   =  3

8 - 10 chýb =  4

11 a viac chýb = 5

 

 


Kontakt

Vych. : Radomíra Polláková 0911 249 595

Mgr. Vladimíra Padová
Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101
https://www.zsphorova.sk/
0566422838


Tr. uč. : Vladimíra Padová
0918 904 172