1. hodina: 07: 45 - 08:30

2. hodina: 08: 40 - 09:25

3. hodina: 09:40 - 10:25

4. hodina: 10:35 - 11:20

5. hodina: 11:30 - 12:15

6. hodina: 12:25- 13:10

 


  1h 2h 3h 4h 5h 6h
Pondelok M SJL/G SJL/Č VV ETV/NBV  
Utorok ANJ M SJL/G SJL/Č PDA  
Streda M SJL/G TV HUV ANJ  
Štvrtok M SJL/G SJL/Č VLA    
Piatok M TV SJL/G ANJ PDA IFV

 


SKRATKY : VYV = výtvarná výchova , HUV = hudobná výchova , TEV = telesná výchova ,  MAT = matematika , PDA = prírodoveda , ETV = etická výchova , NBV = náboženská výchova , ANK = anglická konverzácia , ANJ = anglický jazyk , VLA = vlastiveda , SJL = čítanie , SJL = gramat.

              


Na vyučovanie nosiť :

MAT : učebnica , PZ ( pracovný zošit ) , malý žltý zošit

SLJ/ gramat. : učebnica , PZ ( pracovný zošit ) , malý žltý zošit

SJL / čítanie :učebnica , PZ ( pracovný zošit )

ETV :  PL( pracovné listy) - ostávajú v škole

NBV :malý zošit ,  učebnice ostávajú v škole

HUV : učebnica ostáva v škole , flauty , hudobný zišit

VLA : učebnica , maly žltý zošit

PDA : učebnica

ANJ / ANK : malý žltý zošit

IFV : učebnica ostáva v škole


Kontakt

Vych. : Radomíra Polláková 0911 249 595

Mgr. Vladimíra Padová
Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101
https://www.zsphorova.sk/
0566422838


Tr. uč. : Vladimíra Padová
0918 904 172